ประวัติการศึกษา และประวัติการรับราชการ

สมบุญ    แก้วแหวน      เกิด  16  เมษายน  2502  

บิดา  นายเผ่ื่อน  แก้วแหวน

มารดา  นางแป้น   แก้วแหวน

56  หมู่  16   ตำบลคลองห้า   อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดมลฑลประสิทธิ์   จังหวัดพระนครศรอยุธยา

ระดับประถมศึกษาปีที่  7  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก   จังหวัดปทุมธานี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระดับ ปวช. การบัญชี   พาณิชยการพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระดับ  ปวส.การบัญชี  พาณิชยการพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระดับ  ปริญญาตรี   การจัดการทั่วไป   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    นนทบุรี

ระดับ  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยนเรศวร      พิษณุโลก

ประวัติการรับราชการ  

รับราชการ  เมื่อ  8  พฤษภาคม  2524  ณ  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ   จนถึงปัจจุปัน

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s